Vuorovaikutuksellista kuntoutuskoulutusta kehittämässä yhteistyössä osallistujien kanssa

Päiväys: 31.5.2021 Kirjoittaja: Tiina Arpola, TKI-asiantuntija, Savonia-ammattikorkeakoulu

” Koulutus on jäljellä, kun unohdamme kaiken koulussa oppimamme.” -Albert Einstein

Korona on ollut sekä haaste että mahdollistaja kouluttautumiselle. Haastetta on tarjonnut etäaikaan siirtyminen ja koulutuksien sitä kautta vauhdilla digitalisoituminen. Mahdollisuutena etäaika on tarjonnut tasa-arvoisemman koulutuksen ja uuden osaamisen hankinnan, kun koulutukset, konferenssit ja webinaarit ovat olleet kaikille virtuaalisina tarjolla. Enää ei tarvitse arpoa, kenellä on mahdollisuutena matkustaa vieraalle paikkakunnalle tai mantereelle hakemaan uutta tietoa, kun tarjolla on ollut monipuolisempi koulutuksien kirjo verkossa. Osaamisen kehittäminen on ollut siis useammalle saavutettavissa.

Elinikäinen oppiminen auttaa pärjäämään muuttuvassa maailmassa. Uuden opiskelu lisää innostusta varsinkin, jos uusia hyväksi koettuja asioita pääsee toteuttamaan käytännössä ja jalkauttamaan omaan työhönsä. Työyhteisöt näkevät opiskelun myönteisenä, mutta ajan ja rahan löytäminen näihin on haasteellista.

Verkkokoulutuksissa lyhyet koulutuskokonaisuudet ovat joustavasti hyödynnettävissä ajasta ja paikasta riippumatta. Kouluksiin osallistuminen ei vaadi kouluttautujalta isoa valmistautumista vaan hän voi sopivan raon saadessaan tutustua koulutuksen sisältömateriaaleihin, vaikka älypuhelimella. Näin koulutussisällöt myös kulkevat arjessa mukana ja niihin voi palata tilanteen niin vaatiessa. Lyhyiden koulutuspalojen kautta voimme rakentaa isompia koulutuskokonaisuuksia. Pääasia kuitenkin on, että myös pieni koulutuspalanen tarjoaa jo itsessään uutta sisältöä.

Pohjois-Savon kuntoutuspalveluiden osaamis- ja liiketoimintaverkosto -hankkeessa on yhtenä tavoitteena rakentaa kuntoutusalan ammattilaisten koulutusverkosto, joka tarjoaa täydennyskoulutusta alan tarpeisiin. Syksyllä 2021 aloitamme ensimmäisten koulutuskokonaisuuksien pilotoinnit, jotka ovat kaikkien saavutettavissa ajasta ja paikasta riippumatta –  unohtamatta kohtaamisen tunnetta.

Ihminen voi kokea osallisuutta ja yhteisöllisyyttä myös virtuaalisissa ympäristöissä. Tätä voi edistää antamalla osallistujalle oppijan roolin lisäksi koulutuksissa asiantuntijan rooli, jolloin hän saa tuoda oman näkökulmansa asiaan verkkoympäristössä. Digitaalisten koulutusympäristöjen tulisi siis kannustaa meitä keskusteluun ja luomaan asiantuntijaverkostoja samoin kuin lähiopetuksessa.

Tarkoituksenamme on hankkeessa luoda mielenkiintoinen vuorovaikutuksellinen koulutusympäristö, jossa myös osallistujat voivat tuoda esille uusia näkökulmia aihepiiriin. Tarkoituksenamme on ruokkia ihmisen sisäistä motivaatiota oppia. Tarjolla ei ole vain asiakirjadokumentteja vaan tarinoita, interaktiivisia tehtäviä, asiantuntijoiden puheenvuoroja ja näkökulmia unohtamatta tietopohjaa.

Seuraa siis aktiivisesti hankkeemme viestintää, jotta pääset ensimmäisten joukossa pilotoimaan uusia koulutuskokonaisuuksiamme. Nekin teemme yhteiskehittämällä teidän kanssanne ja teitä kuunnellen. Monesti ihailen Albert Einsteinin ajatuksia. Niistä vielä tähän loppuun yksi: ” Älä koskaan harkitse opiskelua velvollisuutena, vaan kadehdittavana tilaisuutena oppia henkisen kauneuden vapauttavasta vaikutuksesta, ei vain oman nautinnon, vaan sen yhteisön hyväksi, johon tuleva työsi kuuluu.”

Täältä pääset lukemaan muut hankeryhmän blogikirjoitukset:
https://www.kuntoutusosaaminen.fi/ajankohtaista