Tavoitteena vetovoimainen opintokokonaisuus – miten innostaa ja tuoda uutta alan osaajille?

Päiväys: 30.6.2021
Kirjoittaja: Laura Äimälä-Heiskanen, viestintäpäällikkö, Vetrea

Millaista opintosisältöä ammattilaiset juuri nyt kaipaavat? Millä keinoin opintosisältöjen avainasioita koulutetaan ja miten niistä puhutaan? Millä asioilla on uutuusarvoa? Mitkä seikat tekevät opiskelusta miellyttävän kokemuksen? Näitä teemoja hankeryhmämme on miettinyt kevään aikana ja lähtenyt sen pohjalta rakentamaan digitaalista oppimisympäristöä tuleville opiskelijoillemme – omaan työrooliinsa lisäoppia hakevalle tai jo asiantuntijana toimivalle.

Pohjois-Savon kuntoutuspalveluiden osaamis- ja liiketoimintaverkosto (KUNTOS) -hankkeemme yhtenä tavoitteena on rakentaa kuntoutusalan ammattilaisten koulutusverkosto, joka tarjoaa täydennyskoulutusta alan tarpeisiin. Syksyllä 2021 aloitamme ensimmäisten koulutuskokonaisuuksien pilotoinnit, joissa pyrimme vastaamaan jo hankkeen alkumetreillä esiinnousseeseen koulutustarpeeseen.

Tavoitteenamme on, että opiskelija voi tulla mahdollisimman matalalla kynnyksellä mukaan suorittamaan pilottina toteutettavaa opintokokonaisuuttamme. Hän voi koota moduuleista omaan tilanteeseensa sopivan kokonaisuuden ja suorittaa sen ajasta tai paikasta riippumatta. Koulutuskokonaisuuksien pohjaksi, punaiseksi langaksi on rakennettu kuntoutumiseen liittyviä tarinoita. Ne auttavat samaistumaan kuntoutujan läpikäymiin haasteisiin ja toisaalta tekevät koulutussisällöistä mieleenpainuvia.

Vetovoimaisen oppimiskokemuksen tavoittelu on haastanut vahvasti meitä tekijöitä. Perinteisinä oppimismenetelminä käytetyt artikkelit ja esseet eivät enää yksinään ole tätä päivää, sillä ne eivät välttämättä stimuloi opiskelijaa. Tänä päivänä koulutettavaa asiaa pystytään tuomaan esille digityökalujen avulla hyvinkin moniulotteisesti, visuaalisesti, useita aisteja hyödyntäen. Mielenkiintoa opintokokonaisuuteen tuodaan alan asiantuntijoiden ääniraidoilla, jotka täydentävät vahvasti kerrottavaa tarinaa. Monipuolisia oppimista edesauttavia harjoitusmuotoja hyödyntämällä pyrimme viimeistelemään oppimisennälkäisille mahdollisimman miellyttävän oppimiskokemuksen.

Oppimisympäristö ei ole vain virtuaalinen alusta faktatiedolle ja tehtäville, vaan tavoitteenamme on luoda mahdollisuuksien mukaan ympäristö, jossa opiskelijat voivat osallistua keskusteluun oman roolinsa kautta ja tuoda omia näkemyksiään esille. Myös oppimisympäristömme sisältö pohjautuu tietosisällön ohella vahvasti hankkeen aikana pidettyjen tilaisuuksien aikana taltioituihin asiantuntijoiden kokemuksiin, näkemyksiin ja visioihin. Oppimissisältö elää ja muuttuu näin alan toimintatapojen muuttuessa.

Koko hankeryhmämme on mukana oppimisympäristön materiaalin kokoamisessa. Olemme haastatelleet lukuisia asiantuntijoita ja keränneet näkökulmia myös kuntoutujilta. Olemme myöskin tutkineet alan tietosisältöjä ja analysoineet keräämäämme tietoa.

Nöyrinä, mutta innokkaina toivomme sisältöjemme tuovan uutta näkökulmaa alalla toimivien osaajien työhön. Haastamme jatkossakin alan osaajat mukaan kehittämään koulutussisällöistä yhdessä entistä paremmin alan arkea tukevia.

Pilotoimme AVH-kuntoutuksen opintokokonaisuutta syksyllä 2021. Seuraa viestintäämme ja ilmoittaudu mukaan!


Täältä pääset lukemaan muut hankeryhmän blogikirjoitukset:
https://www.kuntoutusosaaminen.fi/ajankohtaista