Sveitsin vierailun siivittämänä viimeisen koulutuskokonaisuuden rakentamiseen KUNTOS-hankkeessa

Päiväys: 12.12.2022
Kirjoittaja: Pirjo Komulainen, ft, FT, tohtoritutkija, Kuopion liikuntalääketieteen tutkimuslaitos

KUNTOS-hankeryhmä pääsi odotetulle vierailulle arvostettuihin kuntoutuskeskuksiin Sveitsissä. Vierailimme joulukuun alussa kahdessa sveitsiläisessä kuntoutuskeskuksessa, joista ensimmäinen kohde oli Notwillissa sijaitseva Swiss Paraplegic Centre. Kuntoutuskeskuksen sijaan voisi paremminkin puhua modernista kuntoutuskylästä keskuksen koko laajuus huomioituna. Keskus on erikoistunut nimensä mukaisesti selkäydinvammaisten kuntoutukseen, minkä toteutustapoja ja -ympäristöjä meille avattiin seikkaperäisesti. Erityisen ihailtavaa oli nähdä, miten keskuksessa oli huomioitu yksityiskohtaisesti vammautuneen asiakkaan kuntoutumista edistävä koulutus. Tämä on oleellisen tärkeää kuntoutumismotivaation kannalta elämää mullistaneen kriisin kokeneelle henkilölle itselleen sekä hänen lähipiirilleen.

Toisena vierailukohteena oli Rehabzentrum Valens, joka sijaitsee vuoristossa Alppien ympäröimänä. Kuntoutuskeskus toimii säätiön ylläpitämänä ja on keskittynyt lähinnä neurologiseen kuntoutukseen sekä tuki- ja liikuntaelinsairauksien kuntoutukseen. Kyseessä on maailman huippuluokan keskus, joka panostaa tutkimukseen ja toiminnan jatkuvaan kehittämiseen. Kohtasimme vierailun aikana kuntoutujia yksilö- sekä ryhmäterapiassa ja saimme todeta, että keskuksessa oli täysi tohina päällä. Vieraanvaraisen vastaanoton lisäksi saimme kokea, miten henkilökunnan ja asiakkaiden välillä sykki arvostava ja läheinen vuorovaikutus. Koulutus ja tiedon jakamiseen kuntoutujille on keskeisessä osassa myös Valensin keskuksessa.

Näitä kokemuksia rikkaampina siirrymme KUNTOS-hankkeessa viimeisen koulutuskokonaisuuden – Asiakkaan kokonaisvaltainen kohtaaminen -rakentamiseen. Kohtaamisessa keskeinen perusta on tietoinen läsnäoloa sekä yksilöllinen ja kunnioittava vuorovaikutus. Kyseessä on ihmisen kohtaaminen – ei pelkästään hyvä ammatillinen kohtaaminen. Pienikin taitamattomuus jopa nonverbaalisessa viestinnässä tai dominointi kohtaamistilanteessa voivat johtaa peruuttamattomaan epäonnistumiseen hyvän vuorovaikutussuhteen rakentumisessa.

Kunnioittavassa kohtaamisessa ihminen nähdään omana itsenään. Kunnioittavan kohtaamisen tunnusmerkkejä ovat arvostus, rehellisyys, avoimuus, oikeudenmukaisuus, eettisyys, tasa-arvo ja yhteiseen hyvään pyrkivä toiminta kaikessa vuorovaikutuksessa. Rohkaisua ja kannustusta voi osoittaa puheella, olemuksella, eleillä ja käytöksellämme, mistä toinen voi tulkita myötätuntomme ja ystävällisen asenteemme. Tällöin syntyy positiivinen noste, mikä sytyttää toivon kipinän tai antaa helpotuksen tunteen vaikeissa elämäntilanteissa. Kunnioittavassa kohtaamisessa arvostetaan toisen näkemystä ja tapaa toimia, vaikka itse olisi asiasta eri mieltä.

Kuntoutuksessa käytetään erilaisia toimintatapoja ja menetelmiä, jolloin usein ollaan fyysisesti varsin lähellä asiakasta. Tällöin asiakas aistii paljon muutakin kuin terapeutin ilmeet, eleet ja sanat. KUNTOS-hankkeessa esiteltyjen AVH-kuntoutujan, ikääntyneen tai sydänpotilaan kohtaamiseen liittyviä toimintatapoja käsitellään Asiakkaan kokonaisvaltainen kohtaaminen -koulutuskokonaisuudessa. Koulutuksessa esitellään mm. Sveitsistä Suomeen rantautunut kinestetiikan toimintamalli, joka perustuu ihmisen luonnollisten liikemallien ja aistitoimintojen ymmärtämisen lisäksi ihmisen kunnioittavaan kohtaamiseen. Ymmärrettävästi kinestetiikan toimintamalli oli käytössä molemmissa vierailukohteissa.

KUNTOS-hankeryhmä toivottaa kaikille hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta!

Lue muut blogikirjoitukset: www.kuntoutusosaaminen.fi/ajankohtaista