Pohjois-Savon Kuntoutuspalveluiden Osaamis- ja Liiketoimintaverkosto-hanke

Päiväys: 29.10.2020
Kirjoittaja: Jori Reijula, TkT, dosentti, kehittämispäällikkö, Vetrea Terveys Oy

Vetrea Terveys Oy on käynnistänyt 1.9.2020 Pohjois-Savon Kuntoutuspalveluiden Osaamis- ja Liiketoimintaverkosto-hankkeen, jonka tavoitteena on luoda Pohjois-Savon alueelle kuntoutusosaamisen ja -koulutuksen verkosto sekä liiketoimintamalli. Hanke on luonteeltaan uniikki, sillä kyse on yksityissektorilla toimivan yrityksen vetämästä ESR-rahoitteisesta projektista, jonka tarkoituksena on rakentaa kuntoutusliiketoimintaa edistävä verkosto Pohjois-Savon alueelle.

Hanke vastaa sekä alueellisesti että kansallisesti kriittisiin sote-resurssihaasteisiin. Väestömme ikääntyy ja tästä syystä huoltosuhteemme tulee entisestään heikentymään lähivuosina. Näin ollen myös kuntoutusammattilaisista, -asiantuntijoista- ja -toimijoista tulee lähitulevaisuudessa olemaan huutava pula. Tämän vuoksi kuntoutus- ja sote-osaamista on tehostettava pikimmiten vaikuttavin toimenpitein. Yksioikoista ratkaisua ongelmaan ei ole, mutta hankkeessa kehitettävä asiakaslähtöinen, digitaalinen, helposti saavutettava kuntoutuskoulutuksen toimintamalli nähdään tärkeänä askeleena oikeaan suuntaan. Kehitettävä toimintamalli vastaa Pohjois-Savon alueella kriittisiin palvelujen ja resurssien haasteisiin ja sitä tulee ylläpitämään ja koordinoimaan hankkeessa luotu alan asiantuntijoiden verkosto.

Projekti kestää 31.5.2023 saakka ja siihen osallistuvat osatoteuttajina Savonia-ammattikorkeakoulu, Savon ammattiopisto (Sakky) ja Kuopion liikuntalääketieteen tutkimuslaitos (KuLTu). Lisäksi hankkeen asiantuntijaroolissa toimivat KYS, Kansallinen neurokeskus, Talentree, Aducate sekä Tukipilari.

Hankehenkilöstöön on saatu mukaan erinomainen ryhmä kuntoutusalan ja -koulutuksen huippuosaajia. Toimin itse hankkeen päävastuuhenkilönä ja projektipäällikkönä. Lisäkseni hankkeessa toimii Vetrean neurologian ylilääkäri Kauko Pitkänen sekä VetreaElo Marian yksikönpäällikkö Piia Martikainen. Savoniasta mukana on TKI-asiantuntija Tiina Arpola sekä Gerontologian yliopettaja Marja Äijö. Savom ammattiopistosta mukana on kuntoutukseen erikoistunut ammatillisten aineiden lehtori Paula Rissanen ja KuLTu:sta tutkijatohtori Pirjo Komulainen.

Rakennettava kuntoutuskoulutusverkosto pyrkii varmistamaan, että tarvittava tieto ja osaaminen on helposti saatavilla ja välitetään kuntoutujille, kuntoutusalan ammattilaisille, opiskelijoille ja muille kuntoutuksesta kiinnostuneille toimijoille Pohjois-Savon alueella. Hanke tähtää siihen, että kuntoutuspalveluista tulee alueella entistä vaikuttavampia ja asiakaslähtöisempiä tuottaen halutun lopputuloksen ja parantaen asiakkaan valinnan mahdollisuuksia. 

Hanke on käynnistynyt vauhdikkaasti tärkeiden palaverien merkeissä. Elokuussa käytiin hankkeen rahoittajan, Ely-keskuksen kanssa rahoitukseen liittyvät yksityiskohdat läpi sekä kuun lopussa pidettiin hankkeen tiedotustilaisuus. Syyskuussa on puolestaan virallisesti potkaistu hanketyö käyntiin kick-off tilaisuudella sekä ohjausryhmäpalaverilla. Lisäksi aktiivinen pienryhmätyöskentely on lähtenyt tehokkaasti rullaamaan hankkeen tavoitteisiin sidottujen työpakettien osalta.

Projektin ensimmäisessä vaiheessa selvitetään kuntoutusosaamisen nykytilaa Pohjois-Savon alueella ja luodaan pohja rakennettaville kuntoutuskoulutuskokonaisuuksille. Tämä toteutetaan haastattelujen sekä työpajatyöskentelyn avulla. Pohjois-Savossa on valtava määrä kuntoutuksen huippuosaamista ja tämä osaaminen on tärkeä realisoida osaksi tulevaisuuden kuntoutuskoulutuksia. Tätä varten on jo sovittu haastatteluaikoja paikallisten toimijoiden ja kuntoutusasiantuntijoiden kanssa.

Hanketyöskentely on jo reilun ensimmäisen kuukauden aikana ollut antoisaa. Jo ensimmäisten palaverien aikana olemme päässeet vaihtamaan ajatuksia alueellisesta ja valtakunnallisesta kuntoutustoiminnasta ja koulutusten vaatimuksesta; niin tänä päivänä kuin lähitulevaisuudessa. Hankehenkilöstöstä on välittynyt aito innostuneisuus aihealuettamme kohtaan ja tahtotila viedä tärkeää asiaa energisesti eteenpäin. On ollut hienoa todeta, miten erilaisten näkemysten tuominen yhteen on vahvistanut entisestään hankesuunnitelmamme runkoa ja luonut itsevarmuutta hankkeen merkityksestä paitsi alueellisesti, myös yhteiskunnallisesti ja valtakunnallisesti.

Hanke nähdään tärkeänä suunnanavauksena niin alueellisen sote-osaamisen kuin liiketoiminnan näkökulmasta:

Kansallisen neurokeskuksen johtaja Mikael Fraunberg: ”Mikroekosysteemin rakentaminen neurokuntoutuksen ympärille Pohjois-Savon alueella toimii tärkeänä päänavauksena mahdollistaen myös kansallisen ekosysteemin kehittämisen.”

Vetrean toimitusjohtaja Laura Airaksinen: ”Kehittämishankkeessa luotava kuntoutuskoulutuksen toimintamalli lisää alueelle välttämätöntä hyvää, vaikuttavaa liiketoimintaa ja toisaalta kasvattaa niin Pohjois-Savon kuntoutusalan osaajien kuin Vetrealaisten ammatillista motivaatiota.”

Työsarkamme on vasta alkutekijöissään, mutta ensimmäiset askeleet ovat toistaiseksi olleet lupaavia. Päivitämme hankeryhmän voimin kuulumisia säännöllisesti hankkeen edetessä.