Kuntoutushanketyölle on todella tilausta

Päiväys: 17.12.2021
Kirjoittaja: Laura Äimälä-Heiskanen, viestintäpäällikkö, Live-säätiö


Olen saanut työskennellä KUNTOS-hankkeessa reilut 10 kuukautta ja päässyt syvemmälle kuntoutuksen ja kuntoutuskoulutuksen maailmaan. Tämä ajanjakso on avannut silmiäni sille, miten konkreettinen tarve Pohjois-Savossa on paitsi tehokkaalle kuntoutukselle, myös kuntoutuskoulutukselle.

KUNTOS- hankkeessa minut otettiin lämpimästi vastaan ja sain vastata hankkeessa paitsi viestinnällisistä asioista, myös ihan kuntoutussubstanssiin liittyvistä tehtävistä kuten työpajatulosten koosteista ja työpajojen koordinoinnista. Koen, että vaikka hankkeessamme onkin ollut muutamia henkilövaihdoksia, hankeryhmämme dynamiikka on ollut sujuvaa ja osaaminen sopivan monipuolista. Silmin näkyvän myönteinen fiilis on kantanut syksyn läpi, vaikka useimmilla ryhmästämme on ollut valtava kiire muiden työtehtävien kanssa ja hanketyölle on pitänyt yrittää löytää aikaa ja energiaa.

Vaikka Vetrean työtehtävieni kautta olenkin työskennellyt kuntoutuspalvelujen parissa, on kuntoutujien arkeen ja kuntoutusammattilaisten työtehtäviin uppoutuminen tuonut uudenlaista perspektiiviä ajatteluuni. Pohjois-Savossa on ihmisiä, jotka eivät saa tarvitsemaansa kuntoutusta joko riippuen heidän asuinpaikallaan tarjottavista sote-palveluista tai heidän tilannettaan ei muuten koeta riittävän akuuttina kuntoutuspalvelujen oikeuttamiseksi. Muutos tähän ei tapahdu itsestään vaan vaatii pitkäjänteistä ja päämäärätietoista työtä kuntoutuspalvelujen ja -ammattilaisten koulutuksen kehittämiseksi.

Koen, että mukavuusalueelta pois siirtyminen ja uuteen hyppääminen mahdollistavat paitsi oman kehittymisen, tuo uuden näkökulman ja uudet silmäparit analysoimaan olemassa olevia haasteita. Uskon, että olen tuonut omalla osaamisellani lisäarvoa KUNTOS-hankkeelle.

Hypätessäni jälleen uuteen ja tuntemattomaan uusien työtehtävien muodossa, jää minulle ikävä KUNTOS-hanketta ja hankeryhmäämme. Heidän kokemustaan ja ammattitaitoaan hyödyntäen hanke tulee varmasti jatkamaan sillä hienolla draivilla, jolla se on edennyt tähänkin pisteeseen saakka. Ikääntyvä Pohjois-Savo tarvitsee kuntoutusosaamista ja tällaisille hankkeille on alueella tilaa ja tarvetta. Myös kansallisesti.

Lue muut blogikirjoitukset: www.kuntoutusosaaminen.fi/ajankohtaista