KUNTOS-hankkeen maaliskuun kuulumisia

Päiväys: 18.3.2022
Kirjoittaja: Tuula Matikainen, työfysioterapeutti ja työhönvalmentaja, Live-säätiö Kuntoutuspalvelut Joensuu

Tulin, tai voisin jopa sanoa että pääsin, helmikuussa mukaan KUNTOS-hankkeeseen hanketyön ollessa jo hyvässä vauhdissa. AVH-asiakkaan akuutti- ja laitoshoidon pilotoinnit olivat jo arviointivaiheessa ja kolmannen koulutusosion rakentaminen aloitettu. Minut otettiin KUNTOS-hankeryhmässä lämpimästi vastaan ja koen, että voin tuoda hankkeen kehittämistyöhön käytännön työelämäosaamista.

Toimin Joensuun toimipisteessä ammatillisen kuntoutuksen parissa työfysioterapeuttina ja työhönvalmentajana. Aikaisemman pitkän työurani aikana työterveyshuollossa – hetken myös terveysaseman fysioterapiassa – toimiessani olen saanut olla mukana kotiin vietävien kuntoutuspalvelujen kehittämisessä ja seurata aitiopaikalta sen käytännön toteutusta keskellä sote-kentän organisaatiomuutoksia. Ylempi AMK-tutkinto kuntoutuksen koulutusohjelmasta on laajentanut kuntoutusnäkemystäni kuntoutujan aktiivisen toimijuuden sekä verkostomaisen kuntoutusyhteistyön suuntaan. Kuntoutujan ollessa oman kuntoutusprosessinsa keskiössä asiantuntijana on myös kuntoutustoimijoiden helpompi suunnata työpanosta hyvän lopputuloksen – kuntoutujan toimintakyvyn parantumisen – suuntaan.

Aloitin viime syksynä ammatillisen opettajan opinnot, johon tämä hanketyön agenda sopii varsin mainiosti. KUNTOS-hankkeen tavoitteena on vahvistaa Pohjois-Savon alueen kuntoutusosaamista uudenlaisen koulutuskokonaisuuden kautta. Uudet hyvinvointialueet tuonevat tarvetta uudenlaisten toimintakulttuurien muovautumiseen, eri kuntoutustoimijoiden verkostoitumiseen sekä palvelupolkujen kehittämiseen, joten täydennyskoulutukselle on aina tilausta. Vuolearning-oppimisympäristö on minulle uusi tuttavuus, mutta on osoittautunut toimivaksi alustaksi tähän koulutuskokonaisuuteen. Verkko-opinnot ja etätyöskentely ovat tämän vallitsevan k-tilanteen aikana muotoutuneet uudeksi normiksi, johon tämän kaltainen täydennyskoulutusmalli vastaa hyvin. Odotan jo innolla tulevien osioiden oppimateriaalien valmistelua sisällön suunnitteluineen ja työpajoineen.

Ihanaa kevättä ja työn iloa!

Lue muut blogikirjoituksetwww.kuntoutusosaaminen.fi/ajankohtaista