Kuntos-hankkeen ensi tunnelmia

VetreaNeuron_recoveriX_

Päiväys: 7.12.2021
Kirjoittaja: Annu Suvinen, ft, TtM, Fysioterapian lehtori, Savonia-ammattikorkeakoulu

Olen tullut uutena jäsenenä mukaan KUNTOS-hankkeen asiantuntevaan työryhmään tänä syksynä.
Hanke on kiinnostanut minua alusta alkaen ja vaikka minulla ei ole aiempaa kokemusta hanketyöstä, tartun innolla uuteen haasteeseen olla mukana kehittämässä Pohjois-Savon kuntoutusosaamista. Hankkeen tavoitteena on luoda alueellinen kuntoutusosaamisen verkosto, joka tuottaa asiakaspalvelun toimintamallin, kuntoutuskoulutusjärjestelmän työmenetelmineen. Lisäksi tavoitteena on kehittää erityisesti kuntoutuspalveluiden liiketoimintaa: alueelle luodaan kuntoutuskoulutuksen liiketoimintamalli ja kuntoutuskoulutusverkosto. Koen hankkeen aiheen itselleni läheiseksi: opetan Savonia-ammattikorkeakoulussa muun muassa neurologista fysioterapiaa ja olen aiemmin työskennellyt VetreaNeuronissa (silloisessa Neuronissa) kuntoutujien kanssa, jotka nyt ovat hankkeen keskiössä. Lisäksi koen, että opettajana minulla on omalta osaltani annettavaa työhön, jota parhaillaan hankkeessa teemme, eli tuotamme oppimateriaalia ammattilaisten käyttöön kuntoutuksesta.

Paljon on hankkeessa jo tehty, ja tulin hankkeeseen vaiheessa, jossa AVH-asiakkaan akuuttivaiheen kuntoutusoppimateriaalin pilotointi oli loppuvaiheessa. Näin pääsin ikään kuin vielä ulkopuolisena koekäyttämään oppimateriaalia. Yllätyin, kuinka visuaalisesti miellyttävä ja helppokäyttöinen Vuolearning-alusta oppimateriaalille oli. Toki haasteita ja rajoituksiakin oppimateriaalilla oli, mutta yhdessä työstämällä pyrimme pääsemään oppimateriaaleissa hyvään lopputulokseen. Tässä meillä suurena apuna toimii kentän ammattilaisilta saatu palaute, niin työpajoista kuin oppimateriaalin pilotoinnistakin, joita toivomme jatkossakin pystyvämme hyödyntämään.

Pilotoidun oppimateriaalin lisäksi meillä on työn alla viisi muuta oppimateriaalia, joista kaksi jatkaa AVH-asiakkaan kuntoutusta, ajallista kuntoutuksen jatkumoa mukaillen. Näiden lisäksi oppimateriaalien aiheina ovat Asiakkaan kokonaisvaltainen kohtaaminen, Sydänkuntoutus sekä Ikääntyneen toimintakyvyn tukeminen arjessa, josta pidimme työpajan viime viikolla. Työpaja oli hankkeen viides työpaja. Alustajana toimi Leila Tuononen Kuopion kaupungilta ja hän kertoi kotikuntoutuksen toimintamallista Kuopiossa. Työpaja oli onnistunut ja ryhmissä keskustelu kävi vilkkaana; saimme siis erinomaista materiaalia edelleen työstettäväksi. Ensi viikolla luvassa on jälleen työntäyteisiä kuvauspäiviä, kun jatkamme videomateriaalin hankkimisen parissa. Tarkoituksena on kuvata VetreaNeuronissa AVH-asiakkaan kävelykuntoutusta, yläraajan kuntoutusta sekä muita AVH-kuntoutujien kuntoutuksessa käytettäviä teknologiaa hyödyntäviä menetelmiä. Työ siis jatkuu, hanke etenee vaihe vaiheelta.

Mutta pian on hyvä hetkeksi hellittää ja haluan toivottaakin kaikille hankkeen toimijoiden puolesta Rauhallista joulunaikaa ja onnellista uutta vuotta 2022!

Lue muut blogikirjoitukset:
https://www.kuntoutusosaaminen.fi/ajankohtaista