KUNTOS-hanke lähestyy loppuaan

Päiväys: 10.5.2023
Kirjoittaja: Jori Reijula, KUNTOS-hankkeen projektipäällikkö

KUNTOS-hankkeen loppuseminaari järjestettiin 4.5. Vaikka hankkeelle saatiinkin jatkoaikaa 31.8.2023 saakka, päätimme tiivistää hankkeen tulokset yhteen alkuperäisen suunnitelman mukaisesti.

Hankkeen loppuseminaari toteutettiin hybridimuotoisesti Savonia ammattikorkeakoululta käsin. Saimme seminaariin puhujiksi Olli-Pekka Ryynäsen, emeritusprofessorin UEF:ilta, sekä paraurheilija Marjaana Heikkisen. Olli-Pekka avasi puheenvuorossa kuntoutuksen merkitystä ja sen vaikutusta etenkin ikääntyneisiin potilaisiin. Olli-Pekan puheenvuorossa tärkeä sanoma oli, että kynnystä kuntoutuksen toteuttamiselle tulisi laskea ja sitä tulisi toteuttaa nykyistä useampi terveydenhuollon ammattilainen, jotta kuntoutus saataisiin käynnistymään ja jatkumaan mahdollisimman jouhevasti. Marjaana puolestaan kävi läpi omaa kuntoutuspolkuaan pieleen menneen niskaoperaation jälkeen. Hänen koskettava ja inhimillinen tarinansa korosti hyvän asiakaskohtaamisen tärkeyttä ja sitä, miten tärkeää on, että kuntoutujaa kohdellaan ihmisenä, eikä potilaana, jonka sairaus on ainoa tarkasteltava parametri. Kuntoutuminen on psykofyysinen ilmiö ja sen kokonaisvaltainen toteutuminen edellyttää kuntoutujalta myös vahvaa psyykkistä elementtiä, kuten motivaatiota, pitkäjänteisyyttä, periksiantamattomuutta ja resilienssiä.

Molempien puheenvuorot olivat sekä hankeryhmän että kuulijoiden mielestä paitsi tarpeellisia, myös äärimmäisen kiinnostavia. Ne teroittivat paitsi sitä, miten tärkeää meidän on pitää kiinni laadukkaasta ja oikea-aikaisesta kuntoutuksesta, myös kuunnella kuntoutujaa ja rakentaa polku sopivaksi kullekin yksilölle, sillä kuntoutujan elämä ja tulevaisuus on useimmiten siitä kiinni. Puheenvuorot korostivat myös sitä, miten moniulotteinen ja -mutkainen kuntoutuksen maailma on, miten monet tekijät vaikuttavat lopputulokseen ja miksi sen vuoksi kuntoutuksen toteuttaminen saattaa osoittautua haastavaksi.

Summatessamme puheenvuorojen jälkeen hanketuloksiamme läpi meille kirkastui entisestään, miten tärkeää työtä olemme KUNTOS-hankkeessa päässeet tekemään ja miksi hankkeessa tuottamamme kuntoutuskoulutusmateriaali tulee tarpeeseen. Ikääntyvä väestö johtaa paitsi kasvavaan kuntoutettavien joukkoon, myös terveydenhuollon henkilöstön resurssivajeeseen. Tällöin kuntoutusammattilaisten työtaakka kasvaa ennennäkemättömän raskaaksi ja sen helpotus – tuli se sitten missä muodossa tahansa – on tarpeen. Tästä syystä digitaalinen, saavutettava kuntoutuskoulutusmateriaali tulee erityisesti täydennyskoulutuksen tarpeessa oleville kuntoutusalan ammattilaisille kuin tilauksesta. Koulutukset tulevat olemaan helposti ja välittömästi saatavilla ja niiden opiskelu on helppoa ja vaivatonta, sillä pääfokus sisällöntuotannossamme on ollut tuottaa informatiivinen, mutta helposti omaksuttava koulutussisältö. Kuvat, videot ja podcastit lyhyiden tekstikappaleiden tukena on miellyttävämpi ja motivoivampi vaihtoehto kuin perinteiset tekstisulkeiset.

Hankkeessa tuotettavat koulutuskokonaisuudet tulevat hankkeen päätyttyä olemaan osa Live-säätiön, Savonia Ammattikorkeakoulun sekä Savon Ammattiopiston liiketoimintaa. Tämä tarkoittaa, että digitaalisista koulutuskokonaisuuksista rakennetaan kaupallisia tuotteita, joita markkinoidaan ja myydään kohderyhmille. Näitä ovat paitsi kuntoutusammattilaiset, myös kuntoutusopiskelijat, kuntoutujat sekä näiden omaiset ja lähipiiri. Kuntoutuskoulutusten liiketoimintaan liittyen työstetään parhaillaan suunnitelmaa osana KUNTOS-hanketta. Siitä päävetovastuu on kuopiolaisella Talentree Oy:llä ja mukana liiketoimintasuunnitelman työstämisessä ovat myös hanketyöntekijät. Hankkeen tuotoksista tulee liiketoimintasuunnitelman lisäksi myös elokuun aikana julkaistava digitaalinen loppuraportti. Se tulee olemaan ilmainen ja vapaasti saatavilla.

Vaikka hanke vielä jatkuu, haluaisin kiittää Pohjois-Savon kuntoutusasiantuntijoita ja -organisaatioita siitä asiantuntemuksesta ja verkostoitumisesta, mitä tämä hanke edellytti koulutuskokonaisuuksien luomiseksi. Heidän työnsä on ollut pyyteetöntä, innostunutta ja auttavaista. Se antaa ainakin allekirjoittaneelle uskoa, että kuntoutus on mahdollisista haasteista huolimatta ainakin Pohjois-Savossa hyvissä käsissä paitsi nyt, myös lähitulevaisuudessa.

Lue muut blogikirjoituksetwww.kuntoutusosaaminen.fi/ajankohtaista