Koulutus lisäämässä ammatillista osaamista

Päiväys: 14.6.2023
Kirjoittaja: Marja Äijö, TtT, gerontologian ja kuntoutuksen yliopettaja, Savonia-ammattikorkeakoulu

Koulutuksen kautta ammattilaiset kehittävät ja syventävät osaamistaan. Hyvinvointialueiden näkökulmasta on keskeistä, että alueella toimivat ammattilaiset ovat koulutettuja. Heidän tehtävänä on tukea ihmisiä palauttamaan, ylläpitämään ja kehittämään toimintakykyään, parantamaan elämänlaatuaan ja pärjäämään erilaisten toimintakyvyn- ja terveyshaasteiden kanssa. Jotta käytännön työelämässä kuntoutuksen toteutuminen olisi laadukasta, tulee sen taustalla olla vankka koulutus ja ammattitaito. Tässä blogikirjoituksessa tarkastellaan, millaista koulutusta KUNTOS-hankkeessa on kehitetty.

Koulutusta tarpeen mukaan

Koulutus lisää osaamista. Tänä päivänä koulutusta on tarjolla paljon eri toimijoiden tarjoamana. Keskeistä on, että koulutus vastaa kouluttajan koulutustarpeeseen sekä tiedollisesti että koulutuksen toteutustavan mukaan. Koulutusmäärärahojen ja ajan puuteen vuoksi usein hyväksi on havaittu verkko-opiskelu. Verkkoympäristöissä opiskelu on aikaan ja paikkaan sitomatonta ja usein suhteellisen edullista. Hyvin toteutettu verkko-opintojakso tarjoaa tiedollista mutta myös käytännön toteutukseen esimerkkejä erilaisista kuntoutuksen vaihtoehdoista.

Verkkoteknologia on ollut välttämätön osa korkeakouluopiskelijoiden ja tutkijoiden elämää jo pitkään, ja vaikuttaa myös oppimisstrategioihin (Hanson ym. 2011). Erilaisten verkkoteknologioiden käytön, esimerkiksi verkkosivustot ja keskustelupalstat, on ositettu edistävän oppimista (Mącznik ym. 2015). Erityisesti verkkokoulutukset on osoitettu taloudellisesti kestäväksi tavaksi kouluttaa työpaikan henkilöstöä, kun arvioidaan kustannuksia henkilöstön työtuntien säästämisen näkökulmasta. Kun etäopetus on tarkoituksenmukaista, verkko-opetus on tehokas, kestävä ja hyväksytty keino edistää terveydenhuoltohenkilöstön kouluttautumista erityisesti suurissa organisaatioissa. (Mazzoleni ym. 2012.) Myös massiiviset verkko-opintojaksot ovat osoittautuneet hyödyllisiksi edistämään nopeaa ja tehokasta oppimista (Longhini ym. 2021).

Kuntos- hankkeessa on kehitetty verkko-opetuksena kuusi erilaista koulutuskokonaisuuta. Kolme kokonaisuuta käsittelevät aivoverenkiertohäiriöön sairastuneen henkilön kuntoutusta akuutista vaiheesta kotikuntoutukseen. Yksi opintojakso käsittelee sydän- ja verenkiertoelimistön sairauksien kuntoutusta ja toinen iäkkäiden toimintakykyä ylläpitävä kuntoutusta. Näiden lisäksi on kohtaaminen ja vuorovaikutus kuntoutustyössä opintojakso. Ne tarjoavat opiskelijoille aikaan ja paikkaan sitomattoman mahdollisuuden päivittää omaa osaamistaan. Opinnot sopivat alalle opiskeleville opiskelijoille tai jo valmistuneille ammattilaisille, jotka haluavat päivittää, syventää tai laajentaa omaa osaamistaan kuntoutukseen.

Koulutuksen vaikutus terveydenhuoltoon

Hyvin koulutetut kuntoutuksen ammattilaiset ovat ratkaisevan tärkeitä terveydenhuollon tiimeissä. Lisäksi tarvitaan sairaanhoitajia, jotka ovat erikoistuneet kuntoutukseen ja pystyvät toteuttamaan esimerkiksi akuutissa vaiheessa kuntoutujalähtöistä hyvää hoitoa. Koulutus ja koulutetun tiedon vieminen käytäntöön ja sen mukaan käytänteiden kehittäminen takaavat asiakkaille hyvää hoidon ja kuntoutuksen. On siis tärkeää pitää itsensä ajan tasalla ja hakea lisää osaamista oman aikataulun ja tarpeen mukaan verkkokoulutuksista, jotka tarjoavat joustavat opiskelumahdollisuudet.

Lähteet:

Hanson C, West J, Neiger B, Thackeray R, Barnes M, McIntyre E. 2011. Use and acceptance of social media among health educators. Am J Health Educ, 42:197–204.

Longhini J, Rossettini G, Palese A. 2021. Massive open online courses for nurses’ and healthcare professionals’ continuous education: a scoping review. Int Nurs Rev, 68(1):108-121.

Mącznik AK, Ribeiro DC, Baxter GD. 2015. Online technology use in physiotherapy teaching and learning: a systematic review of effectiveness and users’ perceptions. BMC Med Educ, 28;15:160.

Mazzoleni MC, Rognoni C, Pagani M, Imbriani M. 2012. Online education in a large scale rehabilitation institution. Stud Health Technol Inform, 174:67–71.

Lue muut blogikirjoituksetwww.kuntoutusosaaminen.fi/ajankohtaista