Blogi joulukuu 2020

Päiväys: 10.12.2020 Kirjoittaja: Paula Rissanen, ammatillisten aineiden lehtori (kuntoutus), Savon ammattiopisto

ESR-rahoitteisessa Pohjois-Savon kuntoutuspalveluiden osaamis- ja liiketoimintaverkosto (KUNTOS) –hankkeessa on menossa jo neljäs kuukausi. On ollut monenlaista palaveria eri toimijoiden kanssa ja pohdittu asioita eri näkökulmista. Olemme tavanneet pienemmillä kokoonpanoilla lähes viikoittain ja työskennelleet pääasiassa Teamsin avulla. Hyvin on aika hurahtanut.

Joulukuun alussa kokoonnuimme isossa tilassa Savonia-amk:lla. Se oli antoisa päivä kaiken kaikkiaan, suorastaan voimaannuttava. Yhdessä oleminen ja tekeminen ovat merkityksellisiä asioita, jotka rakentavat yhteisöllisyyttä. Fyysinen tapaaminen toi vaihtelua etätyöhön ja oli myös innostava tekijä koronan tuomien rajoitusten aikana. Keskustelu on paljon helpompaa ja luontevampaa, kun näet puhujan, hänen kehonsa kielen, ilmeensä ja eleensä. Välillä huumori kukkii ja nauru raikuu, jotka sopivasti tuulettavat aivoja.

  • Hankkeessa on haastateltu kuntoutuksen parissa työskenteleviä, eri alojen ammattilaisia lähihoitajasta lääkäriin eri organisaatioissa Pohjois-Savon kunnissa. Hankkeen taustan, haastatteluiden ja niiden analysoinnin avulla on noussut esille seuraavia asioita.
  • Työurat pidentyvät ja työnkuvat muuttuvat. Millaisin keinoin pysyisimme mukana muutoksessa?
  • Toimintakyvyn ylläpitäminen ja kuntoutuminen ovat tärkeitä. Millaisin keinoin nämä mahdollistettaisiin tulevaisuudessa?
  • Motivoiva toimintakykyä ylläpitävä työote. Millainen on sinun kuntouttava työotteesi ja mikä motivoi sinua kuntoutuksessa?
  • Verkostot kuntoutuksen tulevaisuus. Miten ja millainen verkostomainen toiminta tukee vaikuttavan kuntoutumisosaamisen tulevaisuutta?

Nämä liitimme ensimmäiseen työpajakutsuun, jonka lähetimme joulukuun alussa. Työpajan aiheena on kuntoutusosaamisen kehittäminen ja se pidetään Zoomin välityksellä helmikuussa ystävän päivän alla, tarkalleen 10.2.2021.

Tämän vuoden viimeisessä pienryhmäpalaverissa hahmottelimme helmikuun työpajaan liittyviä asioita. Lisäksi innostuimme ideoimaan tiivistelmää kahteen webinaariin. Työn touhusta ajatukset alkavat siirtyä jouluun. Toivotamme teille tunnelmallista joulua savolaisen säveltäjän ja Kuopion musiikkilukion, nykyisen Lumitin, perustajan Ahti Sonnisen jouluhymnillä.