Blogikirjoitukset

Kuntos-hankkeen ensi tunnelmia

VetreaNeuron_recoveriX_

Päiväys: 7.12.2021
Kirjoittaja: Annu Suvinen, ft, TtM, Fysioterapian lehtori, Savonia-ammattikorkeakoulu

Olen tullut uutena jäsenenä mukaan KUNTOS-hankkeen asiantuntevaan työryhmään tänä syksynä. Hanke on kiinnostanut minua alusta alkaen ja vaikka minulla ei ole aiempaa kokemusta hanketyöstä, tartun innolla uuteen haasteeseen olla mukana kehittämässä Pohjois-Savon kuntoutusosaamista.


Opintokokonaisuuksien kehittäminen jatkuu – kiitos asiantuntijoille arvokkaasta palautteesta!

Päiväys: 29.10.2021
Kirjoittaja: Paula Rissanen, lehtori, Savon ammattiopisto

Syksy on edennyt vauhdikkaasti ja syyslomakin on jo takana. Olemme tehneet ensimmäisen koulutuskokonaisuuden aivoverenkiertohäiriöön (AVH) sairastuneen henkilön akuutin vaiheen kuntoutuksesta Vuolearning-oppimisympäristöön. Koulutuskokonaisuus oli pilotoitavana asiantuntijoilla lokakuun alussa.


Suunnitteluvaiheesta käytäntöön - ensimmäinen opintokokonaisuus pilotointivaiheessa

Vetrea_sydänkuntoutus

Päiväys: 28.9.2021
Kirjoittaja: Pirjo Komulainen, ft, FT, tohtoritutkija, Kuopion liikuntalääketieteen tutkimuslaitos

Syyskuun aikana olemme saaneet ensimmäisen koulutuskokonaisuuden valmiiksi pilotointivaiheeseen, josta odotamme mielenkiinnolla asiantuntijoiden palautetta lokakuussa.

Ensimmäisen koulutuskokonaisuuden sisältö on aivoverenkiertohäiriöön (AVH) sairastuneen henkilön akuuttivaiheen kuntoutusta, mikä tarkoittaa sairaalavaiheessa tapahtuvaa kuntoutusta. Sairaalavaihe kestää yleensä vain muutaman päivän, mutta ollakseen tehokasta kuntoutus pitää aloittaa heti, kun potilaan vointi sen sallii.


Missiona Pohjois-Savon kuntoutusosaamisen kehittäminen – työ sen edistämiseksi jatkuu aktiivisena

Päiväys: 18.8.2021
Kirjoittaja: Jori Reijula, Vetrea, kehitysjohtaja

Kesälomat ovat nyt hankeporukkamme osalta takanapäin. Hellekesän jälkeen akut ovat täynnä ja intoa riittää hypätä takaisin hankehommiemme pariin.

Olemme edenneet KUNTOS-hankkeessa tasaisen varmasti eteenpäin. Tuleva syksy tulee olemaan työntäyteinen, mutta sitäkin jännittävämpi, sillä pääsemme vihdoin pilotoimaan rakentamaamme Vuolearning -oppimisympäristöämme kuntoutuksen asiantuntijoilla ja opiskelijoilla.


Tavoitteena vetovoimainen opintokokonaisuus – miten innostaa ja tuoda uutta alan osaajille?

Päiväys: 30.6.2021
Kirjoittaja: Laura Äimälä-Heiskanen, viestintäpäällikkö, Vetrea

Millaista opintosisältöä ammattilaiset juuri nyt kaipaavat? Millä keinoin opintosisältöjen avainasioita koulutetaan ja miten niistä puhutaan? Millä asioilla on uutuusarvoa? Mitkä seikat tekevät opiskelusta miellyttävän kokemuksen? Näitä teemoja hankeryhmämme on miettinyt kevään aikana ja lähtenyt sen pohjalta rakentamaan digitaalista oppimisympäristöä tuleville opiskelijoillemme – omaan työrooliinsa lisäoppia hakevalle tai jo asiantuntijana toimivalle.


Vuorovaikutuksellista kuntoutuskoulutusta kehittämässä yhteistyössä osallistujien kanssa

Päiväys: 31.5.2021
Kirjoittaja: Tiina Arpola, TKI-asiantuntija, Savonia-ammattikorkeakoulu

” Koulutus on jäljellä, kun unohdamme kaiken koulussa oppimamme.” -Albert Einstein
Korona on ollut sekä haaste että mahdollistaja kouluttautumiselle. Haastetta on tarjonnut etäaikaan siirtyminen ja koulutuksien sitä kautta vauhdilla digitalisoituminen. Mahdollisuutena etäaika on tarjonnut tasa-arvoisemman koulutuksen ja uuden osaamisen hankinnan, kun koulutukset, konferenssit ja webinaarit ovat olleet kaikille virtuaalisina tarjolla.KUNTOS-hankkeen huhtikuun kuulumisia

VetreaNeuron_toimintaterapia

Päiväys: 28.4.2021
Kirjoittaja: Paula Rissanen, lehtori, Savon ammattiopisto

Kevät keikkuen tulevi. Valonmäärä on lisääntynyt ja lumet ovat sulaneet vauhdilla. Keväiset puutarhatyöt kutsuvat. Koronarajoitteita on kevennetty ja terassit avautuivat. Vielä sekin päivä tulee, että me hankkeessa työskentelevät ja työpajoihin osallistuvat alan ammattilaiset voimme kokoontua myös livenä. Hanketyötä olemme tehneet kahdeksan kuukautta ja se etenee suunnitelmien mukaan.KUNTOS-hanke on edennyt suunnitellusti - pian vuorossa AVH-työpaja

Päiväys: 23.3.2021
Kirjoittaja: Pirjo Komulainen, ft, FT, tohtoritutkija, Kuopion liikuntalääketieteen tutkimuslaitos

Hankkeen ensimmäinen kehittämistyöpaja sai osallistujilta innostuneen ja aktiivisen vastaanoton, kuten syksyllä 2020 toteutetut haastattelutkin. Hankkeen toimijoiden kokemukset olivat niin ikään myönteisiä ja haastatteluissa sekä työpajassa tuotettu materiaali on arvokasta hankkeen tavoitteita ajatellen.


KUNTOS -hankkeen ensimmäisen työpajan tunnelmia

Päiväys: 11.2.2021
Kirjoittaja: Jori Reijula, KUNTOS-hankkeen projektipäällikkö

Olemme KUNTOS-hankkeessa haastatelleet Pohjois-Savon kuntoutusosaajia selvittäen kuntoutusosaamisen nykytilaa. Nyt kehitämme työpajoissa asiantuntijoiden voimin kuntoutusalan koulutusta ja sen toteutusta. Kyseessä oli ensimmäinen työpaja, jonka järjestimme vallitsevan koronatilanteen vuoksi virtuaalisena Zoomin avulla. Työpajassa halusimme selvittää, millaisia koulutustarpeita Pohjois-Savon alueella on.


Työelämän muutos muuttaa koulutusta – KUNTOS-hanke uutta koulutusta rakentamassa

Päiväys: 28.1.2021
Kirjoittaja: Marja Äijö, TtT gerontologian ja kuntoutuksen yliopettaja, Savonia-ammattikorkeakoulu

Työelämän nopea muuttuminen on koettu konkreettisesti nyt koronaepidemian aikana. Se on muuttanut ja muuttaa edelleen työelämän ja opiskelun käytänteitä ja vaikuttaa tulevaisuuden koulutuksen kehittämiseen. Koulutusta kehitettäessä tulee huomioida tulevaisuuden ennakointi ja megatrendit (Dufva M 2020).


Blogi joulukuu 2020

Päiväys: 10.12.2020
Kirjoittaja: Paula Rissanen, ammatillisten aineiden lehtori (kuntoutus), Savon ammattiopisto

ESR-rahoitteisessa Pohjois-Savon kuntoutuspalveluiden osaamis- ja liiketoimintaverkosto (KUNTOS) –hankkeessa on menossa jo neljäs kuukausi. On ollut monenlaista palaveria eri toimijoiden kanssa ja pohdittu asioita eri näkökulmista. Olemme tavanneet pienemmillä kokoonpanoilla lähes viikoittain ja työskennelleet pääasiassa Teamsin avulla. Hyvin on aika hurahtanut.


KUNTOS-hanke on edennyt syksyn 2020 aikana

VetreaNeuron_kuntoutus

Päiväys: 30.11.2020
Kirjoittaja: Pirjo Komulainen, ft, FT, tohtoritutkija, Kuopion liikuntalääketieteen tutkimuslaitos

Vetrea Terveys Oy:n käynnistämä Pohjois-Savon Kuntoutuspalveluiden Osaamis- ja Liiketoimintaverkosto-hanke, KUNTOS, on edennyt kuntoutusosaamisen nykytilaa kartoittavien haastattelujen ja niiden aukikirjoittamisen loppusuoralle. Kuntoutusalalla on kehittämistarvetta ja siksi hanke on koettu tarpeellisena sekä mielenkiintoisena. Kuntoutusalan asiantuntijoita eri organisaatioista ja ammattiryhmistä on osallistunut aktiivisesti haastatteluihin ympäri Pohjois-Savoa, ja näin antanut merkittävän panoksen hankkeen onnistumiseen.


Pohjois-Savon Kuntoutuspalveluiden Osaamis- ja Liiketoimintaverkosto-hanke

Päiväys: 29.10.2020
Kirjoittaja: Jori Reijula
, TkT, dosentti, kehittämispäällikkö, Vetrea Terveys Oy

Vetrea Terveys Oy on käynnistänyt 1.9.2020 Pohjois-Savon Kuntoutuspalveluiden Osaamis- ja Liiketoimintaverkosto-hankkeen, jonka tavoitteena on luoda Pohjois-Savon alueelle kuntoutusosaamisen ja -koulutuksen verkosto sekä liiketoimintamalli. Hanke on luonteeltaan uniikki, sillä kyse on yksityissektorilla toimivan yrityksen vetämästä ESR-rahoitteisesta projektista, jonka tarkoituksena on rakentaa kuntoutusliiketoimintaa edistävä verkosto Pohjois-Savon alueelle.

Ajankohtaiset tiedotettavat asiat

KUTSU: Ikääntyneen toimintakyvyn tukeminen arjessa

AIKA: Torstaina 25.11.2021 klo 13-16
PAIKKA: Teams (linkki jaetaan ilmoittautuneille)

ILMOITTAUTUMINEN:
viimeistään 18.11.2021 tämän linkin kautta.

Toimintakyky on tasapainotila ihmisen kykyjen, tavoitteiden ja elin- ja toimintaympäristön välillä. Hyvä toimintakyky mahdollistaa itsenäisemmän elämän ja luo edellytyksiä osallistua harrastuksiin ja muihin itselle merkityksellisiin toimintoihin. Turvallinen ympäristö ja kaatumisten ehkäisy, hyvä ravitsemus sekä toimintakyvyn ylläpitäminen vahvistavat edellytyksiä selviytyä jokapäiväisistä askareista.

Ikääntyessä toimintakyky väistämättä heikkenee. Heikentynyt toimintakyky lisää riskiä erilaisille tapaturmille, kuten kaatumisille. Ikääntyneen toimintakykyä edistävät esimerkiksi sairauksien ehkäiseminen ja hyvä hoito, hyvä ravitsemus, liikunnallisen ja muun aktiivisuuden tukeminen, toimintakykyongelmien varhainen tunnistaminen ja niihin puuttuminen ja elinympäristön muokkaaminen toimintakykyä tukevaksi. Tärkeintä ikääntyneen toimintakyvyn tukemisessa on arjessa pärjäämisen varmistaminen.

Ikääntyneiden toimintakykyä ja kotona pärjäämistä tukemalla on mahdollista myös hillitä valtakunnallista menojen kasvua. Silti määrärahat ikäihmisten toimintakyvyn tukemiseen toteuttamiseen ovat useilla paikkakunnilla riittämättömät tai melko riittämättömät.

“Ikääntyneen toimintakyvyn tukeminen arjessa”-työpajassa käsiteltäviä teemoja ovat mm:

 • Toimintakyvyn arviointi (asiakkaan subjektiivinen vs. asiantuntijan arvio, mittarit)
 • Kuntouttava arki (turvallisuus, kaatumistapaturmat yms.)
 • Toimintakyvyn ulottuvuudet
 • Moniammatillisuus

Kutsumme sinut mukaan tuomaan näkemyksesi Ikääntyneen toimintakyvyn tukeminen arjessa-koulutuskokonaisuuden luomiseksi.

Olethan mukana?

Kiitos, kun välität kutsua eteenpäin tuntemillesi kuntoutusalan asiantuntijoille! Pahoittelut mahdollisista päällekkäisistä viesteistä.

Yhteyshenkilö työpajaan liittyen:
hankkeen projektipäällikkö Jori Reijula, jori.reijula@vetrea.fi, puh. 045 847 1133.


KUTSU: Sydänkuntoutus-työpaja

AIKA: Torstaina 30.9.2021 klo 13-16
PAIKKA: Teams (linkki jaetaan ilmoittautuneille)

Olemme rakentamassa sydänkuntoutukseen
liittyvää koulutussisältöä.

Työpajatyöskentelyssä käsitellään mm. seuraavia
sydänkuntoutuksen teemoja:


- Preventiivinen näkökulma (liikunnallisuus yms.)
- Kohtaaminen
- Ohjautuminen kuntoutuksen piiriin

Kutsumme sinut mukaan tuomaan näkemyksiäsi liittyen sydänkuntoutusosaamisen kehittämiseen.

Olethan mukana?

Kiitos, kun välität kutsua eteenpäin tuntemillesi kuntoutusalan asiantuntijoille! Pahoittelut mahdollisista päällekkäisistä viesteistä.

Yhteyshenkilö työpajaan liittyen on hankkeen projektipäällikkö Jori Reijula, jori.reijula@vetrea.fi, puh. 045 847 1133.

Tästä pääset lukemaan työpajan koosteen


KUTSU: Asiakkaan kokonaisvaltainen kohtaaminen -työpaja

AIKA: Keskiviikkona 26.5.2021 klo 13-16
PAIKKA: Zoom (linkki jaetaan ilmoittautuneille)

Kuntoutuksen keskiössä on asiakas. Jotta voidaan rakentaa hyvä pohja kuntoutumisprosessille, asiakasta tulee kuulla joka vaiheessa. Asiantuntijan on joustavasti pystyttävä kuuntelemaan ja muuntamaan prosessia vaikuttavuuden takaamiseksi. Reaaliaikainen kuntoutujan arviointi on ensisijaisen tärkeää.

Asiakkaan kokonaisvaltainen kohtaaminen edellyttää asiakaslähtöistä, yksilöllistä lähestymistapaa ja holistista näkökulmaa. Tämä edellyttää myös psyykkisen toimintakyvyn huomioimista: asiakkaan aitoa kuuntelemista, tunnetta että tämä on tullut kuulluksi. Lisäksi kuntoutujan omaiset on saatava mukaan kuntoutusprosessiin.

Tässä työpajassa rakennamme asiakkaan kokonaisvaltaisen kohtaamisen koulutussisältöä.

Työpajatyöskentelyssä käsitellään seuraavia kuntoutuksen teemoja:

 • Asiakaslähtöisyys, yksilöllisyys
 • Asiakkaan kuuleminen ja kohtaaminen
 • Välittäminen, empatia, sympatia, eettisyys
 • “Etäkohtaaminen”

Kutsumme sinut mukaan edistämään näkemyksilläsi kuntoutujan kokonaisvaltaista kohtaamista.

Olethan mukana?

Kiitos, kun välität kutsua eteenpäin tuntemillesi kuntoutusalan asiantuntijoille! Pahoittelut mahdollisista päällekkäisistä viesteistä.

Yhteyshenkilö työpajaan liittyen on hankkeen projektipäällikkö Jori Reijula, jori.reijula@vetrea.fi, puh. 0458471133.

Tästä pääset lukemaan työpajan koosteen


KUTSU: Kuntoutusosaamisen kehittämistyöpaja - AVH- kuntoutus

Päiväys: 15.2.2021

AIKA: Torstaina 8.4.2021 klo 13-16
PAIKKA: Zoom (linkki jaetaan ilmoittautuneille)

Aivoverenkiertohäiriöt muodostavat Suomessa merkittävän kansanterveydellisen kuorman. Oikea-aikainen ja vaikuttava kuntoutus aivoverenkiertohäiriön sairastaneelle on ensiarvoisen tärkeää. AVH-ammattilaisten/toimijoiden koulutus antaa perustan tehokkaalle ja tulokselliselle kuntoutukselle.

Tässä työpajassa rakennetaan koulutussisältöä AVH-kuntoutukselle. Tule kertomaan meille, mihin koulutusteemoihin olisi tarvetta. Vaikuttava koulutus edellyttää ammattilaisille sopivia koulutusmahdollisuuksia: Onko kyse esimerkiksi puolen päivän asiantuntijaluennosta, itsenäisestä opiskelusta tai webinaarista? Myös opiskelumetodien tulee olla sopivia. Millaiset opiskelumetodit tukisivat oppimistasi?

Käsiteltäviä aiheita AVH-kuntoutukseen liittyen ovat mm:
• Teknologia-avusteinen, laitos- ja avomuotoinen kuntoutus
• Perinteinen AVH kuntoutus
• Etä-/kotikuntoutus

Kutsumme sinut mukaan tuomaan näkemyksesi AVH-koulutuskokonaisuuden luomiseksi.
Olethan mukana?

Kiitos, kun välität kutsua eteenpäin tuntemillesi kuntoutusalan asiantuntijoille!

Yhteyshenkilö työpajaan liittyen on hankkeen projektipäällikkö Jori Reijula, jori.reijula@vetrea.fi, puh. 045 847 1133.

Tästä pääset lukemaan työpaja 2:n koosteen


KUTSU: Kuntoutusosaamisen kehittämistyöpaja

Päiväys: 14.1.2021

AIKA: Keskiviikkona 10.2.2021 klo 12-16
PAIKKA: Zoom (linkki jaetaan ilmoittautuneille)

 • Työurat pidentyvät ja työnkuvat muuttuvat. Millaisin keinoin pysyisimme mukana muutoksessa?
 • Toimintakyvyn ylläpitäminen ja kuntoutuminen ovat tärkeitä. Millaisin keinoin nämä mahdollistettaisiin tulevaisuudessa?
 • Motivoiva toimintakykyä ylläpitävä työote. Millainen on sinun kuntouttava työotteesi ja mikä motivoi sinua kuntoutuksessa?
 • Verkostot kuntoutuksen tulevaisuus. Miten ja millainen verkostomainen toiminta tukee vaikuttavan kuntoutumisosaamisen tulevaisuutta?

Pohjois-Savon Kuntoutuspalveluiden Osaamis- ja Liiketoimintaverkosto – hanke (www.kuntoutusosaaminen.fi) lisää kuntoutuskoulutustarjonnan osuvuutta ja laatua paitsi hankkeessa luotavilla koulutustyökaluilla ja menetelmillä, myös alueellisella kuntoutustarpeen selvityksellä.

Olemme syksyn 2020 aikana haastatelleet alueen osaajia ja nyt kutsumme sinut mukaan tuomaan näkemyksesi juuri sinulle sopivien koulutuksien luomiseksi.

Olethan mukana?

Yhteenveto/Työpajatulosten pääpointit (kattavampi yhteenveto liitteenä):

1. Asiakaslähtöinen kuntoutus

 • Kuntouttava työote - tekemisen/käsitteen ymmärrys
 • Monialainen/moniammatillinen yhteistyö
 • Oikea-aikaisuus

2. Moniammatilliset koulutuskokonaisuudet

 • Työparitoiminta
 • Organisaatiokohtaiset koulutuskokonaisuudet

3. Uudenlainen palvelutarjonta

 • Miten pystytään tukemaan muun palveluntarjonnan edistämistä?
 • Tukiverkko
 • Kulttuuri ja luonto
 • Digitaalisuus

Tästä pääset lukemaan työpajan tuloskoosteen:
Työpaja 1:n kooste


Hankkeen toimenpiteet syksyn 2020 aikana

Päiväys: 29.10.2020

ESR-rahoitteisessa Kuntoutusosaamishankkeessa on lähdetty vauhdikkaasti liikkeelle. Hankkeen puitteissa on jo muutaman kuukauden sisällä ehditty pitää lehdistötilaisuus, kick-off tilaisuus hankekumppanien ja sidosryhmien kanssa, aloituskokoukset rahoittajan ja johtoryhmän kanssa. Tämän jälkeen hankkeen ensimmäisten työpajojen juoksevat palaverit ovat rullanneet viikoittain eteenpäin, varmistaen että hankkeen tavoitteiden täyttymisen eteen tehdään sopivia toimenpiteitä.

Vuoden 2020 aikana hankkeen tärkein tehtävä on kartoittaa Pohjois-Savon kuntoutusosaamisen nykytilannetta face-to-face -haastattelujen avulla. Hankkeessa pyritään kokoamaan kuntoutusosaamisesta mahdollisimman kokonaisvaltainen kuva. Tämän toteuttaaksemme haastattelemme kuntoutusosaajia ja -ammattilaisia mahdollisimman laajalla skaalalla aina alueen johtajista kenttätyöntekijätasolle saakka. Haravoimme läpi myös Pohjois-Savon alueellisesti tärkeimmät vaikuttajat ja toimijat. Luonnollisesti on ollut helppo aloittaa KYS:istä ja Kuopion kaupungista, mutta niiden ohella haastatellaan laaja kirjo muita Pohjois-Savon alueellisia toimijoita. Myös kolmas sektori on haastatteluissa vahvasti edustettuna.

Haastattelujen jälkeen rakennamme työpajojen avulla vielä kattavamman kuvan kuntoutusosaamisen nykytilasta ja siihen liittyvistä vahvuuksista ja pullonkauloista. Kun tämä on suoritettu aloitamme kuntoutuskoulutusmateriaalien työstämisen. Haluamme luoda alueelliseen tarpeeseen mahdollisiman hyvin kohdennetun, korkeatasoisen ja saavutettavan kuntoutuskoulutuskokonaisuuden. Teemme perinpohjaista työtä, mutta haluamme edetä ripeästi, jotta kaikki meille asetetut tavoitteet saadaan täytettyä mahdollisimman hyvin.

Ota yhteyttä

Ota yhteyttä

 • Huomioithan, että aikajaksolla 22.12. - 3.1.2021 viestien käsittelyssä on viivettä. Kiireellisissä asioissa pyydämme olemaan suoraan yhteydessä yksiköihimme. www.vetrea.fi/yhteystiedot